Presentundersökning


Till vem köper du presenter och hur mycket lägger du på dem?

Det här är en undersökning om hur mycket pengar hushållen lägger ner på presenter och till vem man köper. 

Undersökningen är genomförs helt anonymt. 

Tack för att du vill ta dig tid att svara! 

 

Den här enkäten innehåller 5 frågor.

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.